Навчання

kids read

 

Наповнення методичного кабінету

Відповідно до Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом Міністерство освіти і науки  від 09.11.10 р.,  № 1070,  обладнано методичний кабінет,  у якому  зібрано та систематизовано матеріал з досвіду роботи закладу, методичні рекомендації, інформацію про інноваційні технології, передовий педагогічний досвід.

Матеріали методичного кабінету систематизовано згідно з номенклатурою ДН3 № 9 ( наказ по ДНЗ  від 12.01.2015р. №7 ).

Педагоги мають можливість користуватися сучасною інформаційно-комп'ютерною технікою: комп’ютером з підключенням до Інтернет мережі, 1 принтером, 1ноутбуком, 1 мультимедійним проектором.

Важливе місце в методичному кабінеті посідають матеріали щодо вивчення та впровадження Базового компонента дошкільної освіти (2012р.), які накопичуються у відповідних папках, зручно розміщені; методичні рекомендації систематизовані за освітніми лініями розвитку.

Організація роботи методичного кабінету

На сучасному етапі зростають вимоги до якості та ефективності роботи педагогів. Важливу роль в удосконаленні їхньої психолого-педагогічної підготовки та підвищенні майстерності відіграє методична служба.

Методичний супровід навчально-виховного процесу у ДНЗ здійснює  завідувач Григорів Надія Миколаївна.

Методична робота в дошкільному закладі  спрямована на підвищення фахової майстерності педагогів  та охоплює всіх учасників навчально-виховного процесу: педагогів, дітей, батьків. Вона планується та здійснюється на діагностичній основі. Всі педагоги задіяні та беруть активну участь в різних формах методичної роботи: обласних і міських семінарах, засіданнях опорних ДНЗ, “Школах педагогічної майстерності”, методоб'єднаннях, колективних переглядах.

Для забезпечення якості освітнього процесу були проведені з педагогами ДНЗ інтерактивні форми методичної роботи: колективні – семінари, семінари-практикуми, методичні об’єднання вихователів ДНЗ на тему “Екологічне виховання” керівник Цвєткова О.А. та вчителів-логопедів, бесіди «за круглим столом», колективні  перегляди занять, методичні виставки, тренінгові заняття; групові – консультації, ділові ігри, “Школа молодого педагога”, творча група; індивідуальне  наставництво, стажування,  завдяки яким  удосконалювалися професійні знання та вміння педагогів.

Якісний аналіз оцінювання методичних заходів засвідчив, що всі вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи, були спрямовані на усунення недоліків.

Пріоритетним напрямком роботи дошкільного навчального закладу є фізультурно-оздоровчий та музично-естетичний.

Про що, повідомляє  науковий вісник Чернівецького університету, стаття: «Переспективи та шляхи формування здорового способу життя дітей дошкільного віку» Світлана Замрозевич-Шадріна: «Позитивні результати дає впровадження в практику роботи ДНЗ№1, ДНЗ№9, ДНЗ №11, технології М,М. Єфименка, яка спирається на об`єктивні закони розвитку дитячого організму. У ДНЗ№9 заслуговують на увагу постійно діючі фото-колажі «Малятко-здоров`ятко», які виготовляють вихователі з допомогою батьків. Ці заходи спрямовані на виховання у дітей ціннісного ставлення до власного здоров`я та усвідомлення самими батьками відповідальності за здоров`я своїх дітей». Випуск 716 «Педагогіка та психологія», збірник наукових праць. Чернівці,  Чернівецький національний університет, 2014р.

У  ДНЗ   створена та  працює  творча група “Виховання дитини як всебічно розвиненої, творчої особистості, спроможної освоювати принципово нові сфери діяльності”, керівником якої є Димид Г.Р., «спеціаліст вищої категорії». Члени творчої групи підготували рекомендації, консультації, презентації, пам’ятки-буклети для педагогів щодо підвищення якості організації навчального-виховного процесу. В дошкільному закладі діти мають змогу займатися за інтересами. Цьому допомагають гуртки:

  • «Чарівні пальчики» - нетрадиційні методи малювання – керівник Димид Г.Р.,
  • «Талановиті пальчики» - розвиток художньо-естетичних здібностей дошкільників 5-6 р.ж. (2-х річна програма навчання дітей), керівник Мельник Т.Л., вихователь «спеціаліст вищої категорії», вихователь-методист;
  • «Берегиня» - 2-х річна програма навчання батьків - керівник Мельник Т.Л., вихователь «спеціаліст вищої категорії», вихователь-методист;
  • Драматичний гурток «Казка» - керівник Сікалова В.В., «спеціаліст   І-ї категорії»;
  • «Екологічна стежина» - керівник Цвєткова О.А., вихователь «спеціаліст ІІ-категорії», керівник методичного об`єднання вихователів ДНЗ.

Дошкільний заклад є базовим для проходження практики слухачами курсів підвищення кваліфікації ОІППО та студентами Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Заходи, проведені на базі дитячого садка,  отримують схвальну оцінку з боку викладацького складу ОІППО і викладачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Про що, свідчить стаття: «Погляди на екологічне виховання дітей дошкільного віку». У ДНЗ №9 міста Івано-Франківська створюються умови, у яких діти навчаються елементарного догляду за рослинами і тваринами, у них формуються бажання надавати посильну допомогу дорослим в очищенні природного середовища; зменшувати кількість побутових відходів, прибирати за собою, не забруднювати навколишнє середовище сміттям. Науковий часопис національного Педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2015р.

Показові заняття з художньої праці і організації трудової діяльності в групі, праці в природі, підготували і провели вихователі Андрусишин Г.Б., Процак С.В., Цвєткова О.А., впродовж 2014-2015 н.р.

 

Дбаємо про дітей з 1966 року!
З нами Ваша дитина в безпеці!

Завідувач: Григорів Надія Миколаївна
Тел: (0342) 53-34-80