Навчання

kids read

авчання дошкiльнят англiйської мови - це особливий вид освiтної дiяльностi. У процесi навчання дiти не вивчають складових частин незнайомої мови, а одразу опановують її як засiб спiлкування. Оскільки діти в дошкільному віці швидше і краще засвоюють мову і тому варто розпочинати навчання саме в дитячому садку.

Метою навчання англiйської мови є сприяння повноцiнному, своєчасному розвиткові дитини, збагаченню її iнтелектуальної, вольової, емоцiйної, моральної та соцiальної сфер у процесi оволодiння основами iншомовного спiлкування. Процес навчання англiйської мови має бути засобом соцiалiзацiї дитини, допомагати розкрити її особистий потенцiал із урахуванням iндивiдуальних особливостей.

Мова вивчається безпосередньо через взаємодію дітей на занятті. Кожне заняття проводиться з ігровими моментами. Заннятя з англiйськой мови – це система органiзованої iгрової дiяльностi, що сприяє розвитковi i вихованню дитини, реалiзацiї набутого досвiду, формуванню нового досвiду та психiчних якостей у процесi засвоєння мінімального обсягу англомовних знань та вмiнь.

Гурток англійської мови працює за Авторською програмою Гунько С., Гусак Л., Лещенко З. «Граючись вчимося. Англійська мова. Програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації».

Заняття англійської мови проводить керівник Оксана Федорівна Мадея в першу половину дня. У середній та старшій групі тричі на тиждень з 9:00-11:00 (підгрупами).

Дбаємо про дітей з 1966 року!
З нами Ваша дитина в безпеці!

Завідувач: Григорів Надія Миколаївна
Тел: (0342) 53-34-80