Навчання

kids read

Екологічне виховання дітей

В дошкільному закладі достатня увага приділяється формуванню у дошкільників основ природознавства, створенню екологічного середовища.

Чинником, який допомагає педагогам здійснювати екологічну освіту дошкільників, є створення певних умов: обладнані куточки природи, в яких знаходяться різноманітні рослини, живі мешканці природи, створено осередки пошуково-дослідницької діяльності, в яких є обладнання для різних дослідів.

Результативною частиною реалізації міжнародного україно-нідерландського проекту в галузі освіти для сталого розвитку “Перші проліски” (2009-2011р.р.) стало створення календарів спостережань за погодою для старших дошкільників. В календарях започатковано сторінку екологічного виховання в ДНЗ №9. Календарі спостережень висвтлюють навчально-виховну роботу дітей в гупах. На сторінках календарів експонуються дитячі роботи вихованців ДНЗ з художньо-продуктивної діяльності, а також роботи гуртківців  “Чарівні пальчики”, “Талановиті пальчики” та “Берегиня”.

У календарях природи діти відмічають спостереження за погодою та сезонними явищами. Вихованці ведуть довготривалі спостереження (город на вікні), доглядають за рослинами, користуючись умовним «Паспортом» кімнатних рослин. На ігрових майданчиках розташовані квітники, де діти разом з дорослими висаджують рослини та доглядають за ними. В групах в достатній кількості обладнання для догляду за рослинами та тваринами.

Екологічне виховання дітейОсвітній процес щодо ознайомлення дітей з природою та формування екологічної культури відбувається впродовж дня з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей. Робота з ознайомлення з природою спрямована в основному на поглиблення отриманих дітьми раніше знань, на формування уявлень про сезонні зміни в природі, на з'ясування деяких нових, невідомих дітям зв'язків і закономірностей. Педагоги формують екологічну компетентність дошкільників: ознайомлюють з явищами та об'єктами природи, їх взаємозв'язками та взаємозалежністю; формують елементарні наукові знання про основні екологічні чинники та залежність від них об'єктів природи; розвивають вміння класифікувати об'єкти живої природи, аналізувати їх, робити елементарні висновки тощо.

У методичному кабінеті систематизовано матеріал: методичні рекомендації щодо проведення пошуково-дослідницької роботи з дітьми на кожному етапі; форми методи і прийоми роботи з дошкільниками; особливості дитячої пошуково-дослідницької діяльності, дитячі енциклопедії, добірки дослідів систематизовано за віком дітей. Добір дидактичних ігор в групах по ознайомленню дітей з природою відповідає індивідуальним і віковим особливостям дошкільників; вони використовуються впродовж дня для закріплення знань дітей.

Природничо-екологічна компетенція дошкільників формується у комплексі з трудовим вихованням: догляд за рослинами в куточку природи та його мешканцями.

Зміст роботи з ознайомлення дітей з природою відображено в перспективному та календарному планах. Під час планування враховуються всі форми організації дітей. Планування навчально-виховного процесу допомагає педагогам систематизувати знання про світ природи й різні способи пізнавальної діяльності, врахувати закономірності психічного розвитку дітей, передбачити психологічні стимули у засвоєнні знань та формуванні правильного ставлення до природного довкілля.

З метою впровадження у практику роботи з дітьми різних методів навчання  стосовно екологічної освіти, в дошкільному закладі проводяться: екологічні акції «Годівничка для птахів», «Шпаківня»; виставки дитячих робіт (відповідно до сезонів).

З метою вдосконалення та керівництва освітнім процесом з педагогічними кадрами проведено низку методичних заходів. В методичному кабінеті на допомогу вихователям систематизовано інформаційне забезпечення розділу «Дитина в природному довкіллі»; впорядковано добірку ігрових занять з екології, розваг, консультацій для батьків, систематизовано форми роботи з дітьми 4-6 років життя з питань з пошуково-дослідницької діяльності.

Над проблемою «Екологічне виховання» поглиблено працює вихователь Цвєткова О.А.. Педагог працює над розробкою екологічної стежини на території дошкільного закладу. Робота на екологічній стежині забезпечує значний діапазон освітньо-виховного впливу на дитину: від розвитку розумових здібностей до морально-естетичного виховання, від формування навичок трудової діяльності до розвитку естетичних смаків. Діти вчаться спілкуватися з природою, впізнавати в природі вивчені живі об’єкти, бачити їх ознаки, пристосування до умов існування.

Основною формою керівництва і контролю за виконанням програмових вимог освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» є спостереження за роботою вихователів з дітьми, аналіз перспективних та календарних планів роботи вихователя; перевірка підготовки вихователів до занять, спостережень за формуванням уявлень про природу; організацією пошуково-дослідницької діяльності, аналіз чергування та праці в куточку природи, перегляду організованої діяльності з вихованцями, проведенням контрольних зрізів знань та опитування дітей, дотримання інструкцій з охорони праці та здоров'я дітей під час проведення праці у природі.

 

Дбаємо про дітей з 1966 року!
З нами Ваша дитина в безпеці!

Завідувач: Григорів Надія Миколаївна
Тел: (0342) 53-34-80